Siirry sisältöön

Uutiskirjeen hyödyntäminen modernissa liiketoiminnassa 

Uutiskirjeen suunnitelmallinen hyödyntäminen on yksi tehokkaimmista tavoista pitää yhteyttä asiakkaisiin, kasvattaa bränditietoisuutta ja markkinoida tuotteita tai palveluita paitsi tehokkaasti ja kohdennetusti myös personoidusti. Uutiskirjeet tarjoavat mutkattoman mahdollisuuden rakentaa ja ylläpitää vahvaa asiakassuhdetta sekä kasvattaa liiketoimintaa yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. 

Uutiskirjeet ovat tehokas tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä ja kasvattaa brändiä systemaattisesti: omintakeinen, tunnistettava ja mieleenpainuva uutiskirje säännöllisesti lähetettynä tukee yrityksen päätymistä päällimmäiseksi asiakkaan mieleen. Uutiskirjeet ovat kustannustehokas markkinointiteko, sillä vaikka uutiskirjeiden lähettäminen vaatii panostusta ja aikaa, sähköpostimarkkinointi on huomattavasti huokeampaa kuin moni muu markkinoinnin muoto. 

Eräs sähköpostimarkkinoinnin ydinhyöty on uutiskirjeiden tarkka kohdentaminen ja personointi. Yritykset voivat kohdentaa uutiskirjeitä yleisölleen segmentoinnin kautta lukemattomilla eri tavoilla hyödyntämällä ensimmäisen osapuolen (engl. first party data, 1P data) ja nollaosapuolen dataa (engl. zero party data, 0P data). 1P datalla tarkoitetaan yrityksen omistamaa, asiakkaan verkkokäyttäytymiseen liittyvää tietoa, kuten digitaalista vuorovaikutusta, ostokäyttäytymistä ja ostohistoriaa kuvaavaa dataa. 0P datalla viitataan yrityksen omistamaan tietoon, jota asiakas on itse aktiivisesti antanut esimerkiksi kertomalla markkinointimieltymyksistään tai antamalla syntymäpäivänsä sähköpostimarkkinointityökalun tai asiakaskyselyn kautta. Näitä tietoja hyödyntämällä yritys voi suunnitella asiakkaalle merkityksellistä ja asiakasta aidosti kiinnostavaa sisältöä, joka madaltaa ostamisen kynnystä, parantaa asiakaskokemusta ja sitouttaa asiakkaan entistä tiukemmin yritykseen.  

Vuonna 2024 1P datan ja 0P datan merkitys markkinoinnissa kasvaa entisestään, koska Google poistaa 3. osapuolen (3P) evästeiden toiminnan Chrome-selaimestaan (https://blog.google/products/chrome/update-testing-privacy-sandbox-web/). Tämä tarkoittaa markkinoijalle muun muassa sosiaalisen median alustojen pikselien keräämän 3P datan häviämistä, joka heikentää sosiaalisen median mainonnan kohdentamismahdollisuuksia olennaisesti. Tulevan evästemuutoksen myötä, sähköpostimarkkinoinnin rooli kohdennetussa markkinointiviestinnässä saa entistäkin suuremman roolin. 

Uutiskirjeiden tehokkuuden seuranta sekä niiden testaaminen ja mitattavuus ovat myös vertaansa vailla: yksittäisestä uutiskirjekampanjasta saadaan luotettavia tuloksia huomattavasti nopeammin kuin vaikkapa sosiaalisen median mainonnan kautta, joka vaatii täyden tehokkuutensa saavuttamiseksi useiden päivien, jopa viikkojen oppimista. Sähköpostimarkkinoinnin toimintaa on mahdollista testata pienillä muutoksilla vaivattomasti ja tulosten tulkinta on suoraviivaista, pois lukien iOS-käyttäjät, joilla on Applen vuonna 2021 julkaiseman tietosuojakäytännön myötä mahdollisuus valita, jakaako heidän käyttämänsä sähköpostisovellus tietoja esimerkiksi uutiskirjeen avaamisesta sähköpostimarkkinoijalle vai ei. Onneksi uutiskirjekampanjan otos sisältää muidenkin kuin Apple-uskollisten asiakkaiden dataa, joten voidaan olettaa, että tuloksista on mahdollista vetää riittävän luotettavia johtopäätöksiä markkinoinnin seurannan ja kehittämisen tueksi. 

Uutiskirjeen luomiseen tarvitset vain tietokoneen ja internetyhteyden.

Näin pääset alkuun sähköpostimarkkinoinnissa: 

  1. Valitse sähköpostimarkkinointialusta. 
  2. Määritä sähköpostimarkkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmä.
  3. Rakenna uutiskirjelista markkinointiluvan antaneista henkilöistä.
  4. Tee uutiskirjepohja tai hyödynnä sähköpostimarkkinointityökalun valmispohjaa.
  5. Suunnittele ja lähetä ensimmäinen uutiskirjekampanjasi.
  6. Seuraa tuloksia, tee johtopäätöksiä ja kehitä uutiskirjeitäsi edelleen. 

Älä jätä uutiskirjeen potentiaalia hyödyntämättä. Kokeile rohkeasti, opi ja kehitä tekemistäsi, ja menesty sähköpostimarkkinoinnissa! 

Lisää luettavaa ja esimerkkejä aiheesta (englanniksi): https://blog.hubspot.com/marketing/email-marketing-examples-list ja https://www.websitebuilderexpert.com/email-marketing/email-marketing-examples/

 

Saara Tikkanen