Siirry sisältöön

Miten hakukoneoptimoit sivusi?

Tässä jaksossa selvitetään miten hakukone toimii, ja millä eri tavoilla saat oman sivustosi sijoitusta hakutuloksissa nostettua.

MIKSI HAKUKONEOPTIMOINTI ON TÄRKEÄÄ?

Me kaikki haemme nykyään useita kertoja päivässä netistä tietoa. Osa käyttämistämme sivustoista on meille tuttuja, mutta useimmat hakumme perustuvat tarpeisiin, jotka eivät ole aivan selkeitä tai joiden tarjoajista meillä ei ole ennakkoon riittävästi tietoa. Kun internetissä on nykyään yli 2 miljardia verkkosivustoa ja enemmän tai vähemmän hyödyllistä tietoa siten tarjolla käsittämättömän paljon, hakukone toimii äärimmäisen tärkeänä porttina tähän tietoon. Toki internetissä on paljon myös viihde-, uutis-, video- ja muita sivustoja joiden merkitys varsinaisessa tiedonhaussa on rajallinen. Toisaalta, käyttäjien tottumukset muuttuvat kaiken aikaa, ja esimerkiksi videomuotoinen sisältö saa koko ajan lisääntyvää suosiota.

Kun ajatellaan yritysten näkökulmasta mielenkiintoista tiedon hakua (’ostohousut jalassa’), niin hakukoneen kautta haetaan tietoa mm. hinnoista, ominaisuuksista, saatavuudesta, käyttökokemuksista ja vioista. Yhä suurempi osa meistä haluaa suorittaa omaa hakua netissä ennen kuin ottaa yhteyttä palvelujen tarjoajiin. Siten hakukoneessa on mahdollisuus tavoittaa oikeita kävijöitä, jotka tietävät tarpeensa ja hakevat siihen ratkaisua. Mutta – vain  sijoittumalla hakutulosten kärkeen, ensimmäiselle hakutulossivulle, olet mukana tässä pelissä. Tähän voidaan vaikuttaa hakukoneoptimoinnilla.

Haun tuloksena google tarjoaa aina ensin ylimpänä maksullisia mainoksia (Ad). Sen jälkeen tarjotaan ao. palveluja tarjoavien yritysten sivustoja niiden saamien laatupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Nykyään google suosii yhä enemmän videoita, koska niiden suosio käyttäjien keskuudessa on lisääntynyt.

MITEN HAKUKONE TOIMII?

Google on edellä mainituilla Ad-mainostuloilla menestyvä jättiyritys. Se menestyy niin kauan kuin hakukoneella on paljon käyttäjiä ja nämä pysyvät tyytyväisinä juuri google palveluihin. Siitä syystä hakukoneen ensisijaisena kriteerinä on hyvä käyttäjäkokemus, ja se pyrkii siis löytämään laadukkaat, kutakin hakijaa kulloisessakin tilanteessa parhaiten hyödyttävät sivustot.

’Hakukone’ on siis todellisuudessa valtavalla, tiettyihin maihin (mm. Suomeen) sijoitetulla serverikapasiteetilla suoritettua sivustojen arviointia ja luokittelua eli indeksointia. Arvioinnissa otetaan huomioon sivuston tekninen toimivuus sekä todennäköinen käyttökelpoisuus ja hyöty hakijalle ja näiden perusteella kukin sivusto saa laatupisteet asianomaisen hakusanan suhteen.  Kaiken tämän tuloksena hakukone tuottaa yksilöityjä hakutuloksia miljoonille eri hakusanoille (usealla sadalla kielellä) kulloisellekin hakijalle mukautetussa paremmuusjärjestyksessä.

Kuva: Hakukoneen toiminta perustuu jatkuvalle sivustojen skannaustoiminnalle 24/7, jota ohjaa pitkälle jalostettu (ja alati kehittyvä) matemaattinen ohjauskaava eli algoritmi.

Hakukoneoptimoitu sivusto on siis ’hakukoneen mieleen’, mutta se on yleensä myös käyttäjälle paremman oloinen kuin sivusto jota ei ole kunnolla optimoitu. Hakukoneen optimoinnissa keskeistä on, että sivusto on teknisesti hyvin toimiva, se on luotettava ja se on kävijöille relevantti.

MITEN HAKUKONEOPTIMOINTIA TEHDÄÄN?

Googlen pisteytys pyrkii siis päättelemään miten hyvin edellä mainitut toteutuvat sivustolla. Alla oleva kuvio antaa suuntaviivaa sille, mitä seikkoja sivustolla kannattaa optimoida. Osa näistä on teknisiä (sivuston nopeus, kuvien koot, ristiinohjausten määrä, tietoturvan taso, ym.) , mutta suureen osaan voi ’maallikko’ vaikuttaa. Joihinkin pystytään vaikuttamaan sivuston hallintapanelin kautta (ns. on-page optimointi), kun taa osaan voidaan vaikuttaa ns. reaalimaailmassa (esimerkiksi linkitysten hankkiminen sivustolle omien yhteistyökumppanien kanssa neuvottelemalla; ns. off-page optimointi).

’Kävijöiden määrä’ eli sivuston suosio on kriteerinä pienille toimijoille ja erityisesti aloitteleville sivustoille haasteellinen.  Lyhyellä tähtäimellä siihen voidaan vaikuttaa nostamalla sivuston sijoitusta Ads-mainonnalla, pidemmällä tähtäimellä taas sivustolle voidaan luoda liikennettä esimerkiksi hyvällä ja säännöllisesti päivitetyllä sisällöllä, jota jaetaan ja joka houkuttelee palaamaan.

Hyvä sisältö ja kävijälle relevantti sisältö saa kävijät viipymään sivustolla ja klikkaamaan auki lisää välilehtiä (2., 3. ja 4. kriteeri).  Tärkeää aina on myös se, että sivustolle johtava viite (esim. mainos, some-julkaisu, viitesivusto) on yhdenmukainen sen sivun kanssa, joka linkkiä klikatessa avautuu (ns. laskeutumissivu).

Google arvioi sivuston laatua ja luotettavuutta myös sen mukaan, paljonko siltä/sinne on linkityksiä (kriteerit 5-8). Mitä enemmän linkityksiä, sitä luotettavammaksi sivusto arvioidaan. Näitä voidaan hankkia neuvottelemalla eri yhteistyökumppanien, viiteryhmien (esim. wikipedia, Tripadvisor, yms.), asiakkaiden ja päämiesten kanssa, julkaisemalla omaa mediaa ja hankkimalla julkisuutta muussa mediassa.

Lähes kaikki muut oheisessa kuviossa esiintyvät kriteerit liittyvät sisältöön ja siinä käytettyihin avainsanoihin. Tässä pääsee hyvään alkuun miettimällä, mitä hakusanoja omat tavoitekävijät käyttävät. Sen jälkeen voidaan miettiä mitä eri asiakasryhmät kaipaavat haku- ja ostoprosessiensa eri vaiheissa. Sen jälkeen ruvetaan tuottamaan näitä tukevaa sisältöä.

Niin hakukoneoptimoinnista kuin muistakin digitaalisen markkinoinnin osa-alueista löytyy paljon hyvää tietoa hakukoneesta 😊. Kokeile esimerkiksi hakusanoilla  ’hakukoneoptimointi’ tai ’search engine optimization’.