Siirry sisältöön

Käytä tehokkaita mainoslauseita ja onnistu kampanjoissasi!

Mainoksissa on useimmiten käytössä erittäin rajallinen tila teksteille ja kuville. Hyvän mainoslauseen tehtävänä on saada lukija toimimaan toivotulla tavalla. Digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Ads, bannerit tai some-mainonta) tämä on suoraan yhteydessä siihen, kuinka moni klikkaa mainoksen linkkiä. Parhaimmillaan mainoslauseet siis edistävät tehokkaasti myyntiä ja madaltavat asiakkaan kynnystä tehdä ostopäätös.

AIDA-malli: lähtökohta mainosteksteille

Markkinoinnin klassinen AIDA-malli toimii myös digitaalisessa ympäristössä

Suunnitellessasi omia mainostekstejä voit käyttää AIDA-mallia, joka on luotu helpottamaan myynninedistämistä. Malli jaetaan neljään vaiheeseen, jotka menevät seuraavasti:

 1. Aluksi herätetään huomio (Attention), esimerkiksi iskevillä lauseilla tai kuvilla.
 2. Kun huomio on saavutettu, herätetään mielenkiinto (Interest) tuotetta tai palvelua kohtaan esimerkiksi ratkaisemalla asiakkaan ongelma.
 3. Kun mielenkiinto on herätetty, on tärkeää puhutella asiakasta jotta, saadaan herätettyä riittävä halu (Desire) ostaa tuote tai palvelu.
 4. Lopuksi kannustat aisakasta tarttumaan toimiin heti, eli saat hänet toimimaan (Action). Tähän voit käyttää oivallisesti CTA:ta (call to action) eli toimintakehotetta.

Näistä elementeistä: Attention, Interest, Desire ja Action muodostuu AIDA-mallin mukainen mainosteksti. Ottamalla jokaisen vaiheen huomioon saat asiakkaan sidottua ostopolkuun ja madallat kynnyksen toimia.

AIDA-mallia voi käyttää monipuolisesti. Voit esimerkiksi tuottaa markkinointimateriaalia, joka kokonaisuudessaan ohjaa kaikki nämä vaiheet läpi yhden materiaalin kautta. Toinen tapa toimia on tuottaa omat sisällöt mallin jokaiselle vaiheelle, jolloin saat poimittua asiakkaan eri ostopolun vaiheissa mukaan. Jälkimmäinen toimintatapa tosin vaatii hieman paneutumista omaan asiakaskuntaan ja vahvasti kohdennettua markkinointia.

Kirjoittajaklubilla on hyvä artikkeli AIDA-mallista. Suosittelemme lukemaan tämän jos mallin syvempi osaaminen kiinnostaa: https://www.kirjoittajaklubi.fi/blog/aida-kaava

Äänenpaino

Markkinointiviestinnässä tärkeää on puhutella asiakkaita kielellä, jota he käyttävät. Tämän vuoksi kirjoittaessa markkinointimateriaalia on tärkeää tietää kenelle kirjoitat. Eli tunne asiakkaasi! Keräämällä asiakaspalautetta voit tutustua myös heidän käyttämään tapaan kommunikoida ja löydät myös ongelmia, joita palvelusi ei vielä ratkaise. Pelkän asiakaspalautteen kautta voit jo kehittää markkinointimateriaaliasi ratkaisemaan paremmin asiakkaan ongelmia.

Hyvä etu kirjallisesta palautteesta on se, että voit käyttää lainauksia asiakkaiden antamasta palautteesta materiaaleissasi. Nämä lainaukset ovat varmasti asiakkaiden äänenpainolla kirjoitettu: asiakas luottaa aina toiseen asiakkaaseen enemmän kuin pelkkään markkinointitekstiin. Jos käytät asiakkaiden palautetta mainosmateriaalissa, muista kysyä aina lupa ennen tätä!

Kohtaamalla asiakkaat oikealla äänenpainolla, luot hyvän ilmapiirin heidän ostoskäyttäytymiselleen

Kuvien rooli mainonnassa

Nykyään pelkkä hyvä teksti ei riitä: kilpailet asiakkaan huomiosta tuhansien mainostajien kanssa. Hyvä tapa nostaa omaa brändiään esille on käyttää kuvia mainoksien yhteydessä. On kuitenkin huomioitava muutama asia ennen kuin lähdet jakamaan kuvia kohderyhmällesi.

 1. Samalla tavalla kuin tekstissä äänenpaino on tärkeää, on myös puhuteltava asiakkaita oikeantyyppisellä kuvamateriaalilla.
 2. Värimaailman on hyvä olla yhtenäinen, jolloin asiakas mielessään yhdistää värit yrityksesi brändiin. Tällä tavalla saat herätettyä mielenkiinnon heti kun asiakas näkee tutun värimaailman.
 3. Kuvalla on pystyttävä erottumaan. Katso esimerkkejä eri tavoista erottua:

 

Pyynikin käsityöläispanimon osakeannin mainos erottuu huumorilla
Rastor instituutin mainoksessa on toiminnallisuutta ja yhtenäinen tyyli
ALFAME korostaa materiaalissaan brändinsä värejä ja yhteisöllisyyttä

Näiden yksinkertaisten vinkkien avulla markkinointiviestinnän pitäisi olla taas askeleen lähempänä parempaa myyntiä. Missä sitten mainostaisit? Voi aloittaa esimerkiksi aktivoimalla yritystilit Facebookiin ja Instagramiin.

Esimerkkejä mainoslauseiden käytöstä

Case 1: Facebookmainos

 1. Otsikko: Viittaa miten asiakas hyötyisi tuotteesta tai palvelusta
 2. Mainosteksti: Kuvaa palvelusi luomat edut asiakkaalle
 3. Kuva: Kuvalla on suuri vaikutus mainoksen toimivuuteen ja Facebook-mainos toimii yleisesti paremmin, mikäli kuvassasi on ihminen kasvot “kameraan” päin.
 4. Linkki: Valitse houkutteleva ja lyhyt teksti sivustollesi ohjaavaan linkkiin.
 5. Linkin kuvaus: Voit lisäksi antaa linkille kuvauksen ja kertoa hieman lisää tuotteen tai palvelun eduista.
Tomikokko.com mainos

Case 2: blogiteksti

Mieti millä hakusanoilla blogiisi haluat asiakkaiden saapuvan jo ennen kuin luot blogin. Kun hakusanat ovat selvillä, voit luoda blogin vastaamaan näiden hakusanojen kysymykseen. Kun materiaali vastaa tiedonhaun vaatimuksia, hakukoneet nostavat artikkelia ylöspäin. Voit lukea tästä hakukonenäkyvyydestä enemmän tästä oppaasta.

Aiheenvalinnan on tärkeää olla konkreettinen ja otsikon täytyy välittää aihe selkeästi. Hyviä esimerkkejä ovat esim.: ”10 lahjaideaa 7-vuotiaalle” tai ”Hyvinvoinnin 5 peruspilaria”. Monesti luettelotyyppiset artikkelit ovat houkuttelevaa luettavaa. Muista kuitenkin toimittaa otsikossa lupaamasi, sillä pettynyt lukija ei palaa sivullesi tai jatka tekemään ostoksia!

Käytä selkää kieltä, joka ei ole liian teknistä. Muista että puhut asiakkaalle, et kollegalle. Selkeä ja jäsennelty blogi on helppo lukea ja sisäistää. Käytä jäsentelyn tukena kuvia ja väliotsikoita. Nämä tekevät blogista visuaalisesti houkuttelevan.

Hyvä oppikirjaesimerkki blogikirjoituksesta on Sanoma Markkinointi Routa:n blogikirjoitus Napakat ja toimivat mainostekstit – Vinkit tekstien terävöittämiseen 

 

Lasse Lehtonen & Kai Schleutker